Open Straatbeelden

- OpenStreetMap Belgium


Bing_Streetside_NYC.gif

Het belang van afbeeldingen op straatniveau: waarom deze data openbaar moeten zijn

Overal ter wereld maken mensen een digitale kopie van hun leefomgeving. Ze willen weten waar de winkels zijn, hebben data nodig om het algoritme voor een zelfrijdende auto te trainen, of willen weten waar verkeersborden staan. Dit werk wordt uitgevoerd door bedrijven, door de overheid en door vrijwilligers in crowdsourcingprojecten. Soms kunnen hiervoor luchtfoto’s gebruikt worden. Soms is veldwerk nodig. Maar heel vaak zijn afbeeldingen op straatniveau het meest nuttig. Die maken het mogelijk een hoop interessante punten te vinden en data te verzamelen, zonder herhaaldelijk naar buiten te moeten gaan.

Deze afbeeldingen zijn dikwijls niet vrij beschikbaar. Google Street View bestaat, maar gebruik ervan in eigen projecten is niet toegestaan. De Vlaamse overheid heeft de nood herkend en een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in een evenknie voor de GIS-overheidsafdelingen. Helaas bleef die strikt afgesloten omdat de afbeeldingen geen eigendom van de Vlaamse overheid waren. Ook privacyredenen werden aangehaald. Nu heeft de overheid beslist dit project stop te zetten. Zowel Vlaamse als lokale administraties zijn terecht bezorgd en zoeken naar een alternatief.

Openstellen

De commerciële sector biedt nog steeds producten aan voor het verzamelen van afbeeldingen op straatniveau. We hebben er evenwel nog geen enkel gezien waarbij de overheid de eigendomsrechten krijgt over het resultaat. Jullie betalen niet voor datacollectie maar voor toegang tot de data. Daardoor moet elke overheidsinstantie telkens weer opnieuw betalen voor dezelfde beelden. En daardoor is er geen hoop dat de gegevens opengesteld worden. Overheidsorganisaties zouden hier niet hoeven in mee te gaan. De dataverzameling zou eenmalig betaald moeten worden, en de eigendomsrechten overgedragen aan de opdrachtgevende overheid. Zo wordt het belastingsgeld verantwoord aangewend. Door de foto’s als open data te publiceren, verhoogt hun waarde voor de samenleving verder. Hiernaar streven is de plicht van de overheid.

In de praktijk moet dit betekenen dat elk contract voor afbeeldingen op straatniveau in twee delen opgesplitst wordt: de dataverzameling, en diensten (zoals een gebruiksvriendelijke viewer, informatie-extractie met computervisie, enz.). Het doorbreken van de koppeling van data en diensten is nodig om open data te kunnen maken. Mogelijkheden voor specialisatie worden gecreëerd, in vastleggen van afbeeldingen, of het aanbieden van diensten op deze beelden. Bovendien krijgen kleine gemeenten toegang tot bruikbaar beeldmateriaal ook als ze geen budget kunnen uittrekken voor geavanceerde diensten. Grotere gemeenten (of verschillende gemeenten die samenleggen) kunnen gaan voor 360°-foto’s gecombineerd met puntenwolken op basis van LIDAR-peilingen voor precieze metingen en de extra diensten om hun aan hun noden te voldoen.

Snelle updates door de crowd

De klassieke aanpak van straatafbeeldingen is hoogtechnologisch en duur. Het is ook log. Natuurlijk is het nuttig om een perfecte 360°-foto te hebben, en centimeter-precisie voor elke pixel waar je op klikt. Maar wat als er gisteren iets veranderd is en je die nieuwe situatie graag wil zien?

Er is een bijna gratis alternatief waarin wat kwaliteit wordt omgeruild voor de mogelijkheid tot hogere snelheid. Het antwoord is de crowd. Er bestaan verschillende crowdsourced projecten, die steunen op gemotiveerde vrijwilligers en de alomtegenwoordige smartphones en actiecamera’s om wereldwijde dekking van foto’s op straatniveau te maken.

Alleen al in België zijn enkele -miljoenen- foto’s door vrijwilligers verzameld en openlijk beschikbaar gemaakt, zonder enig budget. De meesten van die vrijwilligers doen dat om te karteren voor OpenStreetMap, het “Wikipedia der kaarten”. Met één camera die gedoneerd werd door Mapillary kon OpenStreetMap Belgium 200 000 hoogwaardige foto’s maken – allemaal beschikbaar onder een vrije licentie. Stel je voor wat mogelijk wordt als overheden meedoen! Deze platformen kunnen professionele afbeeldingen aan. De crowd helpt ook mee.

Bij OpenStreetMap Belgium willen we met je samenwerken. Als je ons een camera leent en lichte financiële steun biedt, prioritiseren we je interessegebied en geven we opleiding aan je ambtenaren om het werk verder te zetten. Richt je vandaag een nieuw hondentoilet in, heb je – letterlijk – morgen een kaart met de infrastructuur en aanklikbare foto’s erop. Laat je afvalophalingswagens elk kwartaal elke straat fotograferen. Doe helemaal niets en krijg -toch- dagelijkse updates.

Onderneem actie

Als er open afbeeldingen zijn, wie weet welke data ervan afgeleid zullen worden? Computervisie kan er een dataset mee maken over eender welk onderwerp – gratis als je werkt met een vrije Creative Commons-licentie, anders aan voordelige prijzen. Alle gezichten en kentekenplaten kunnen zonder kost onherkenbaar gemaakt worden door de juiste software te installeren of door de foto’s naar een webportaal te uploaden. En bovenal: je helpt je collega’s in andere overheidsafdelingen en burgerlijke initiatieven in heel het land. Het is jullie plicht dit te overwegen.

Zoek je naar kostenefficiënte oplossingen, neem dan even contact met ons op.

Stel je openbare aanbestedingen op, splits ze dan zeker op in een luik voor opendataverzameling en een luik voor dienstverlening.

De rol van OpenStreetMap Belgium

Wij maken al miljoenen afbeeldingen in België onder een vrije licentie. Maar we willen voor jou werken, terwijl we voor onszelf werken. We hebben meer foto’s nodig om een uitmuntende, gebiedsdekkende basiskaart voor iedereen te hebben. Wij zijn allemaal onbetaalde vrijwilligers en investeren onze tijd en soms ook ons geld om dit te kunnen doen. Maar we hebben hulp nodig om de kwaliteit omhoog te tillen. Op dit moment willen we de volgende camera’s aanschaffen:

Blackvue Dashcam DR900S - ideaal voor een auto, gemakkelijkst te gebruiken
GoPro Hero 7 Black - veelzijdig, bruikbaar in auto, op de fiets of al wandelend
GoPro Fusion - voor 360°-beelden

Deze camera’s zijn eenvoudig in gebruik en niet duur. In ruil voor een camera of bruikleen ervan, concentreren we ons op je interessegebied. In ruil voor een bijdrage in de kosten, voorzien we opleiding voor je werknemers om zelf beeldmateriaal te verzamelen, en bieden we ondersteuning bij technische problemen. Er zijn ook goedkope oplossingen voor microfinanciering om ons te laten focussen op je gebied. Contacteer ons voor meer informatie.

De OpenStreetMap-gemeenschap droomt van een depot waar open beeldmateriaal gedumpt kan worden en waar dienstverleners er waarde kan uit halen. We zijn op zoek naar organisaties die dat kunnen helpen verwezenlijken.

Over ons

OpenStreetMap Belgium ondersteunt de missie om OpenStreetMap in België te verbeteren. We zijn een groep van Open Knowledge Belgium en een Local Chapter van de OpenStreetMap Foundation. Samen willen we geografische data voor de velen, niet de weinigen.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur ze naar de community