"Pin je Punt" project met Toerisme Vlaanderen

- OpenStreetMap Belgium


Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties van de vijf Vlaamse provincies werken al tien jaar samen om de trajecten en knooppunten van de fiets- en wandelnetwerken dagelijks samen te brengen en te publiceren als open data.

Op 8 maart werd “Pin je Punt” gelanceerd, een project van Toerisme Vlaanderen, de provinciale toeristische organisaties en OpenStreetMap België.

Met Pin je Punt is het de bedoeling om zo compleet mogelijke data te verzamelen over zit- en picknickbanken, publieke toiletten, speeltuinen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, fietspompen, fietsherstelpunten en uitkijktorens.

Het project draait op MapComplete, een tool die het gemakkelijk maakt om thematische OSM kaarten te maken - en die uitnodigt om de data mobiel te verbeteren.

De data die de provincies reeds hadden, zijn omgezet naar Notes, om zo de data na te kijken en indien nodig toe te voegen aan OSM. Die Notes verschijnen binnen Pin Je Punt en op de gewone OpenStreetMap.org site.

De betrokken overheden doen dit project om data centraal aan te bieden die nergens anders in een open formaat voor heel Vlaanderen beschikbaar is. Door ze binnen OpenStreetMap te verzamelen, komt de data automatisch bij heel wat hergebruikers te weg. Daarnaast zullen ze de data ook actief ontsluiten op een manier waar hun gewoonlijke hergebruikers mee aan de slag kunnen. Toerisme Vlaanderen nam tijdens het proces het initiatief om Corporate Member te worden van OpenStreetMap Belgium.

Probeer het zelf en laat ons weten hoe het ging! We houden alle edits in de gaten die hier gemaakt worden - je bent meer dan welkom om daarbij te helpen.