Collaborative infrastructure for the smart city

- joost schouppe - OpenStreetMap Belgium


Bij OpenStreetMap willen we steeds de eerste zijn die nieuwe dingen in kaart brengen. Dat doen we niet enkel omdat we dat leuk vinden, maar ook om de best mogelijke dienstverlening aan onze datagebruikers te geven. En dat heeft implicaties voor lokale overheden.

Embracing global platforms - but only if you can shape them

In het tijdperk van de smart city lopen lokale overheden het risico de controle te verliezen. Hun dienstverlening is per definitie lokaal. Maar wie gaat hun digitale diensten consumeren? Verwacht men echt dat inwoners, bezoekers en steden een “app for Ghent” én een “app for Antwerp” installeren? Zelfs regio’s zijn vaak te klein om iets zinvol te maken, al was het maar doordat zoveel mensen elke dag in Brussel passeren.

De enige manier waarop steden kunnen hopen om relevantie te behouden, is door wereldwijde platformen te omhelzen. Enkel deze hebben het potentieel om schaalbaar genoeg te zijn om kosten-efficiënt te zijn, en om populair genoeg te worden om een echte impact op de stad te hebben. Maar al deze coole nieuwe platformen brengen grote uitdagingen met zich mee. AirBnB kan de woonmarkt verstoren. Uber concurreert klassieke taxibedrijven weg. Eigenlijk dereguleren die platformen de markt, door te doen alsof ze niet tot die markt behoren. Of dat positief of negatief is, laten we in het midden – maar dat het leidt tot controleverlies door de lokale overheid, dat staat buiten kijf.

Is er een alternatief? Wij denken van wel. Toen Gent recent een nieuw circulatieplan lanceerde, hebben ze alle grote kaartenmakers gecontacteerd. Sommigen wilden dit doen, tegen volgend jaar. Anderen zeiden dat ze direct mee zouden zijn, en waren het niet. En dan waren er die het gewoon deden, tegen de dag dat het plan in voege ging – en bovendien kon iedereen die navigatie-apps maakt vanaf dag één die gecorrigeerde kaart gebruiken. Bovendien kan om het even welke gebruiker elke fout gewoon corrigeren in die data, waardoor dit automatisch doorstroomt naar alle gebruikers. Dit alternatief is OpenStreetMap, een open kaartendatabank van de hele wereld. Het is de enige kaart die én schaalbaar is tot de hele wereld, én de lokale overheid toelaat om rechtstreeks aan de data bij te dragen, en zo het gedrag van de burger mee vorm te geven.

Hoe werkt het nu precies?

Wanneer dingen veranderen, zijn OpenStreetMap-vrijwilligers trots om de eerste te zijn die dit in kaart brengen. Toen Andhra Pradesh in twee gesplitst werd, waren we de eersten. Als er iets verandert in de buurt van onze mappers, dan is het voor hen een reflex om de kaart erbij te nemen en ze aan te passen. En dat doen we ook bij grotere veranderingen. Wij waren de eersten die de voetgangerszone in Brussel in kaart brachten. We waren de eersten die het nieuwe circulatieplan in Leuven en in Gent mapten. Bij ons kon je als eerste over de nieuwe A11 navigeren. En wie anders zorgt ervoor dat wijzigingen in Halle of Dendermonde in een open databank van de wereld terecht komen?

Onze vrijwilligers zorgen voor de data, omdat ze hun buurten en hun steden correct weergegeven willen zien. En datagebruikers weten dat. Omdat we een open systeem zijn, is er een heel ecosysteem aan data-consumers die toepassingen bouwen. Routeplanners, basiskaarten, smartphone-apps, onderzoekers, GPS-toestellen – allemaal kunnen ze aan de slag, minuten nadat we een wijziging aanbrachten.

Op den duur zullen er meer gestructureerde manieren ontstaan waarop de overheid veranderingen kan communiceren. Misschien dat de commerciële spelers dan sneller gaan reageren. Wij zijn daar alvast klaar voor. Maar voorlopig hebben we jou nodig. Als er iets kleins verandert, maak dan een note – of corrigeer het zelf. Werk je bij de overheid, en gaat het om een wat groter project, stuur ons een bericht via community@osm.be. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn, kunnen we niets garanderen. Desondanks slagen we doorgaans in ons opzet. Omdat we van onze steden houden, en omdat we van onze data houden.

OpenStreetMap is niet gewoon een wat minder gebruiksvriendelijk alternatief voor Google Maps. Wij zijn een open infrastructuur, die je toelaat de wereld te veranderen door ze in kaart te brengen. Toen een groep van gemeenten in West-Vlaanderen een plan introduceerde om zwaar vervoer uit de centra te houden, dan brachten we dat ook in kaart. De tools zijn beschikbaar om vrachtwagenbestuurders legaal te laten navigeren. En dat is niet het einde van het verhaal: je kan navigeren met de fiets of te voet, en zelfs met de rolstoel. We kunnen je de dichtsbijzijnde bankautomaat tonen, maar ook waterfonteintjes. We kunnen je helpen om je buurt in kaart te brengen, zoals jij ze ziet. Of we kunnen in crisigebieden in Afrika de kaart verbeteren, zodat dokters hun patiënten vinden.

Kan onze manier van werken een model zijn voor de toekomst? Kunnen open samenwerkingsverbanden slimme steden onder stoom zetten, met een wereldwijde infrastructuur gedragen door burgers, gesteund door overheden, met ruimte voor commerciële toepassingen? En dat zonder te hoeven vastleggen waar het project juist eindigt?

Wij denken van wel. Als jij ons helpt.

Tijdens Foss4g.be kunt u nader kennis met ons maken.